Kinderen

Ontspanning en Concentratie Training

Kindermeditatie en Kindermindfulness
Kinderen uit groep 6,7.8 16.30 -17.30 uur
Brugklassers 18.30 – 19.30 uur

 

Kinderen van deze tijd zijn altijd in beweging en hebben een grote drang naar groei en ontwikkeling. Door alle door de huidige maatschappij aangeboden prikkels zijn ze vaak maar kort ergens in geïnteresseerd of zijn ze snel afgeleid. Een van de redenen daarvoor kan zijn dat ze snel leren of juist dat het op dat moment niet aansluit bij hun beleving of proces.

Tijdens de ontspanning en concentratie (meditaties en mindfulness) trainingen vind ik het belangrijk om kinderen een afwisselende vorm aan te bieden die aansluit op hun behoeften, zodat het niet saai wordt. De classes zijn bedoeld om ze te helpen bij hun eigen bewustwordingsproces.
Dat maakt dat ze makkelijker kunnen meebewegen op de altijd in beweging zijnde (energie)stroom van hun leven.

Voor kinderen die in de brugklas zitten zijn er aparte tijden. Naast de gebruikelijke training wordt er speciaal aandacht gegeven aan wat hun bezig houdt, waar ze tegen aan lopen en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Er worden veel oefeningen gedaan m.b.t. ontspannen, concentreren, focussen, grenzen bepalen en wat is van jou en van de ander. In 5 lessen krijgen ze een grote hoeveelheid aan tools en tips mee die ze gelijk op school en thuis kunnen toepassen.

Mindfulness/Meditatie/Focussen
Door aandachttraining (mindfulness) trainen kinderen hun aandacht en leren ze signalen van hun lichaam en hun hoofd herkennen. Ze leren zich meer bewust te worden van hun emoties en die van anderen en kunnen daardoor hier makkelijker mee om gaan.

Sara:
“Ik werd er heel rustig van en heb geleerd dat ik in 6 tellen uitblaas ik niet meer zo zenuwachtig ben voor een toets.”

Alle trainingen/lessen zijn gericht op:

* jezelf kunnen zijn
* zelfvertrouwen
*concentratie
*aandacht voor jezelf en een ander
*omgaan met lichamelijke klachten
*omgaan met emoties
*omgaan met spanningen en stress
*leren concentreren

Wat doen we?

* concentratieoefeningen
* ademhalingsoefeningen
* ontspanningsoefeningen
* hoe herken je stress?
* wat zijn gedachten en wat doen ze met je?
* wat zijn emoties en hoe ga je daar mee om?

Stan:
“Het lekkerste vond ik de oefening dat je eerst alles ging aanspannen en daarna het opeens losliet.”

Positieve effecten:

* jezelf kunnen zijn
* meer zelfvertrouwen
* betere concentratie
* aandacht voor jezelf en de ander
* omgaan met lichamelijke klachten
* omgaan met emoties
(boos, verdriet, angst, blijheid)
* omgaan met spanningen en stress
* leren concentreren
*leren ontspannen
*beter slapen

Sanne:
“Als ik aan iets vervelends denk, stuur ik dat met een ballon de lucht in.

In de kinderlessen wordt geen gebruik gemaakt van een methode, wel ben ik geïnspireerd door  (Eline Snel; Stilzitten als een Kikker, George Langeberg; Mindfulkids/Heartfulkids, Relax Kids, Brandon Bays en Hellen Purperhart).
Daarnaast maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring uit het onderwijs en mijn opleidingen.
Veiligheid en vertrouwen is de basis waar ik vanuit werk.